Tingimused

  1. Tellimuse eest tasudes reserveerib tellija viski, mille ta on välja valinud. Eesti Vabariigis kehtib alkoholi tootmise ja kaubanduse suhtes eraldi seadus. Seetõttu jääb viski küpsemise lõpuni aktsiisilattu ja kauba üle andmine toimub peale viski valmimist. Juba reserveeritud viskist loobumisel tellimustasu ei tagastata.
  2. Tellija tasub viski reserveeringu eest koheselt. Juhul kui tellija soovib viski küpsemise järgselt tellida ka viski villimise väikepakendisse või muid täiendavaid teenuseid, siis tasub ta selle eest eraldi vastavalt sel hetkel kehtivale hinnakirjale. Samuti kuulub tellija poolt tasumisele kauba üleandmise hetkel Eesti Vabariigis kehtiv aktsiisimaks, käibemaks ja muud sel hetkel kohalduvad maksud.
  3. Puidust vaat jääb Karula Manor Distillery OÜ omandusse. Soovi korral võib tellija omandada ka vaadi kokkuleppehinnaga, leppides selle eraldi kokku Karula Manor Distillery OÜ-ga.
  4. Toodud mahud võivad vähesel määral varieeruda, kuna vaadid on valmistatud käsitööna ja nende täpne suurus ei ole identne. Lisaks peab arvestama, et küpsemise ajal osa viskit aurustub (angels share). Aurustamise maht sõltub klimaatilistest tingimustest, kuid on tavaliselt 2-3 % aasta kohta. Lisaks väheneb küpsemise käigus viski kangus. Nii võib lõplik viski kogus erinevate vaatide puhul olla erinev.
  5. Kuni 5 aastat hoiutasusid sisalduvad ostuhinnas. Edasise hoidmise eest tuleb tasuda eraldi kokkuleppel. Viski varasem üle andmine on võimalik, kuid hoiutasu sellest ei muutu.
  6. Vaate ladustatakse koos teiste Karula Manor Distillery OÜ laovarudega aktsiisilaos.
  7. Tellija peab teavitama Karula Manor Distillery OÜ-d juhul kui tema kontaktandmed muutuvad.
  8. Kokkuleppel Karula Manor Distillery OÜ-ga saab oma nimelist vaati külastada. Külastuse aeg sõltub Karula Manor Distillery tootmisgraafikust ja puhkusegraafikutest, samuti riigipühadest ja tuleb eelnevalt meiega kokku leppida.
  9. Viski reserveerimine ei ole mõeldud edasimüügiks.
  10. Kõik lisateenused peale viski resrveerimist, nagu vaadi vahetamine, viski villimine, proovide analüüsimine, väikepakend, viski tellijale transportimine ja muud sarnased lisateenused ning nendega seotud riiklikud maksud ja lõivud tuleb tasuda täiendavalt nimetatud teenuste osutamise ajal.

Tänades

Karula Manor Distillery OÜ